นโยบายการคืนสินค้า / เปลี่ยนสินค้า (Return Policy)

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางผู้จัดจำหน่ายฯ ท่านลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 • กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่าย เพื่อคืนสินค้าภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังผู้จัดจำหน่าย โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (ยกเว้นกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการขนส่ง ซึ่งทางผู้จัดจำหน่ายจะดำเนินการเรียกคืนจากบริษัทฯผู้จัดส่งและชดเชยให้ลูกค้าตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านลูกค้ารับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด หรืออาจยกเว้นได้ตามที่ผู้จัดจำหน่ายเห็นสมควร
 • เมื่อผู้จัดจำหน่ายได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้ ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์ แอนด์ แชมป์ มาร์เก็ตติ้ง โทร. 095-802-833
เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้า หรือบริการของทางบริษัท ข้อมูลดังนี้
 • ผู้จัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านลูกค้า หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน 
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้า ในสต๊อก ไม่ครบตามต้องการ (ของท่านลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอนหรือรับมาจากบัตร Visa/MasterCard (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร 4 %) หรือท่านลูกค้าสามารถรอสินค้า ที่จะเข้ามาใน รอบถัดไปได้
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto)** หรือโอนเงินสด แล้วสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งไว้ สามารถส่งเปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 10 วัน แล้วรับเงินคืนภายใน 7 วัน*
 • ถ้าสั่งซื้อสินค้าด้วยด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Auto) หรือโอนเงินสด แล้วไม่ต้องการสินค้ารุ่นเดิม ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนเป็นสินค้ารุ่นอื่น ที่มีมูลค้าสินค้า ตามยอดเงินได้ เปลื่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน
 • ในกรณีที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอเน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard หรือโอนเงินสด แล้วต้องการ ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าสามารถทำได้ โดยโทรแจ้งที่ผู้จัดจำหน่าย ในเวลาทำการ ที่เบอร์โทรศัพท์: 095-802-833 และทางผู้จัดจำหน่ายจะทำการยกเลิกให้
 • ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัท สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด
**  ในกรณีต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางผู้จัดจำหน่าย สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ยังไม่แกะกล่องใช้งาน ไม่มีรอย ขีดข่วน เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบทั้งหมด
 
**  ในกรณีคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ (หักค่าธรรมเนียมธนาคาร  Visa/MasterCard 4 %) ไม่นับวันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดราชการ
 
** ในกรณีคืนเงิน ที่ตัดเงินด้วยระบบตัดเงินอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Auto) เช่น Visa/MasterCard, Paysbuy อาจมี ค่าธรรมเนียม ตามธนาคาร กำหนด
** ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แชมป์ แอนด์ แชมป์ มาร์เก็ตติ้ง โทร. 095-802-833
Chinese (Simplified)EnglishFrenchLaoThaiVietnamese